Historik

Bostadsföreningen Vasen u.p.a.

Husets historia


Huset byggdes 1897-1899. Byggherrar var Bergianska Trädgården och A Erlandsson. Arkitekt och byggmästare var C Flyckt. Lägenheterna har redan från början varit i storlekarna 1-3 rum och kök. Marken som huset ligger på var tidigare knuten till Bergianska Trädgården som 1885, i samband med att området stadsplanerades, flyttade till sin nuvarande plats vid Stockholms Universitet.


Ett flertal ombyggnader och förändringar av huset har skett genom åren. 1920-22 fick huset en ny fasad och en stor del av de ursprungliga listverken och utsmyckningarna togs bort.

Centralvärme installerades i huset 1930 och hissar installerades 1948. 1954 förstärktes grunden i samband med framdragningen av tunnelbanan under huset.

Centralt varmvatten drogs in i början av 1960-talet. Fram tills dess fick varje lägenhet ha sin egen varmvattenberedare.


På bilden ovan, troligen fotograferad på 1920-talet, kan man se att huset då hade en förgård med en liten trädgård liknande dem som fortfarande finns framför husen på vid Karlbergsvägen bortom Torsgatan. Enligt uppgift togs förgårdarna bort i samband med att tunnelbanan anlades på 1950-talet.


Föreningens historiaBostadsföreningen Vasen u p a bildades den 19 februari 1923.

 

Föreningens stadgar har moderniserats genom åren. Senaste ändringen antogs i september 2015.

 

Föreningen är inte en bostadsrättsförening, eftersom den är bildad före den första lagen om Bostadsrättsföreningar år 1931.

Denna lag gäller inte för bostadsföreningar, som i stället regleras av Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) samt föreningens egna stadgar.


Föreningslagen innehåller främst formella bestämmelser om t ex bildande, upplösning, redovisning, föreningsstämma och styrelse. Dessa formella krav gäller i och för sig automatiskt, men de regler som är relevanta för en bostadsförening har för enkelhetens skull också tagits in i föreningens stadgar. (Föreningslagen gäller också för andra typer av ekonomiska föreningar, t ex andelsmejerier och skogsägarföreningar.) Till skillnad från Föreningslagen reglerar föreningens stadgar en rad konkreta frågor, inte minst föreningens respektive medlemmens ansvar för underhåll av lägenheterna.


I det dagliga livet märker medlemmarna knappast de juridiska skillnader som finns mellan bostadsförening och bostadsrättsförening. En viktig skillnad som bör nämnas är att bostadsrättslagen har ”lånat” vissa moment från hyreslagstiftningen, vilket bl. a. innebär att bostadsrättsinnehavare kan vända sig till hyresnämnden i vissa fall, t ex vid tvist om andrahandsuthyrning. En bostadsrättsförening kan, i motsats till en bostadsförening,  heller inte hindra kommun eller landstingskommun att köpa lägenheter och hyra ut dem utan föreningens godkännande.


Pantsättning av andel som säkerhet för lån registreras på samma sätt som i en bostadsrättsförening, och det är endast undantagsvis som något problem har uppstått i förhållande till banker och kreditinstitut p g a att föreningen är en bostadsförening.