Styrelse


Bostadsföreningen Vasen u.p.a.

Ordförande

Eric Rost, Karlbergsvägen 37B, 3


Ledamot

Vaclav Krassén, Gästrikegatan 22, 1


Ledamot

Fredrik Meurman, Karlbergsvägen 37A, 2


Ledamot

Stig Forneng, Karlbergsvägen 37B, 4


Ledamot

Elin Johansson, Karlbergsvägen 37A, 3